Luomme asiakkaalle elämyksellisiä hetkiä luonnon tarjoamia mahdollisuuksia hyödyntäen ja säästämme ympäristöämme luonnonvarojen vastuullisella käytöllä.

Haluamme vähentää ympäristömme kuormitusta edistämällä kiertotaloutta ja minimoimalla ruokahävikkiä sekä suosimalla paikallisia tuotteita.

Haluamme olla mukana rakentamassa yhteiskuntaa, joka huomioi kestävän kehityksen periaatteet; ympäristö, talous ja sosiaalinen sekä kulttuurinen vastuu